TEKS UCAPAN : UCAPAN PERASMIAN YBM SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KPWKM BIL.1/2018

UCAPAN PERASMIAN YBM SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KPWKM BLL.1/2018