Terdapat dua kaedah dalam membuat pendaftaran ibu tunggal iaitu secara online dan manual. Bagi permohonan online, setiap individu boleh mendaftarkan diri dengan mengakses sistem iWanita di http://iwanita.jpw.gov.my.    Bagi permohonan…

Read more