Terdapat dua kaedah dalam membuat pendaftaran perkumpulan PERWANI iaitu secara online dan manual. Bagi permohonan online, setiap individu boleh mendaftarkan Komuniti PERWANI melalui akses ke sistem online di http://iwanita.jpw.gov.my.

 

Bagi permohonan secara manual, borang pendaftaran boleh didapati di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN) yang terdekat, Biro Wanita Sarawak (BWS) dan Jabatan Hal Ehwal Wanita (JHEWA) Sabah.

 

Mendaftar Sebagai Ahli PERWANI


Tarikh Halaman Dikemaskini : 23 September 2019 12:49 am