• Bahagian Pelaksanaan Dasar Wanita
  Apakah Definisi Ibu Tunggal?

  Mulai Banci Penduduk dan Perumahan 2010, KPWKM mengambil kira ibu tunggal berdasarkan kriteria / parameter / definisi berikut:

  1. perempuan yang menjadi Ketua Isi Rumah, bertaraf perkahwinan balu atau bercerai / berpisah tetap dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama;
  2. perempuan yang menjadi Ketua Isi Rumah tetapi mempunyai suami (suaminya tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja) dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama; atau
  3. perempuan yang menjadi Ketua Isi Rumah, tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak (anak angkat atau anak tidak sah taraf).
  Bagaimana Cara Untuk Mendaftar Sebagai Ibu Tunggal Dengan Jabatan Pembangunan Wanita?

  Pendaftaran boleh dibuat melalui laman sesawang iwanita.jpw.gov.my atau mengunjungi Pejabat Pembangunan Wanita Negeri di seluruh Malaysia.

  Apakah Jenis Bantuan Yang Diberikan Jika Berdaftar Sebagai Ibu Tunggal?
  1. Program peningkatan kemahiran dan
  2. Latihan keusahawanan kepada golongan wanita yang ingin berkecimpung dalam bidang keusahawanan seperti program DeWI, Bazar Wanita, dan Program Bantuan Kesejahteraan Emosi menerusi Program Kaunseling.

   

  Jabatan hanya menyediakan program berbentuk pembangunan kapasiti namun tidak menyediakan sumbangan atau bantuan kewangan. Ibu tunggal boleh memohon bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antara bantuan yang diberikan adalah skim Bantuan Kanak-kanak (BKK). BKK diberikan kepada keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak/kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah, dengan kadar RM100 sebulan seorang dan kadar maksimum ialah RM450 sebulan sekeluarga melebihi empat (4) orang kanak-kanak.

  Ibu Tunggal juga boleh memohon Bantuan AM (BA). Bantuan ini diberi kepada ibu tunggal yang bercerai atau ditinggalkan suami, yang miskin dan memerlukan bagi membantu menampung perbelanjaan harian keluarga dengan kadar RM100 sebulan dan kadar maksimum RM350 sebulan. Kelayakan minima bagi mendapatkan bantuan ini, pendapatan keluarga mestilah di bawah RM930 sebulan bagi Semenanjung, RM990 bagi Sarawak dan RM1,170 bagi Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.

  Adakah terdapat pelan berkaitan ibu tunggal?

  Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal telah ada sejak 2011 yang komprehensif merangkumi aspek pemerkasaan daripada segi ekonomi, sosial serta aspek penyelidikan dan penyelarasan. Pelan Tindakan tersebut mengambil kira pandangan dan maklum balas semua pihak yang berkepentingan.

  Apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam menggalakkan lagi usahawan wanita yang berjaya?

  Kementerian melalui JPW menawarkan Development of Women Enterpreneurs Initiatives (DeWI) sebagai langkah pemerkasaan ekonomi wanita melalui peningkatan jumlah usahawan wanita yang berjaya. Pengetahuan dan kemahiran mengenai selok-belok perniagaan pelbagai bidang diberikan kepada wanita yang berminat di seluruh Malaysia selain wujud juga bantuan daripada segi kewangan oleh Kerajaan untuk mereka yang ingin memulakan perniagaan.

  Apakah program Kementerian yang memfokuskan golongan wanita luar bandar?

  Program-program wanita di luar bandar dianjurkan dan dikendalikan oleh Pejabat Pembangunan Wanita Negeri dengan kerjasama Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga (MPWK). Antara program berkenaan adalah program keusahawanan DeWi, sukarelawan PERWANI dan Home Manager.

  Apakah fokus inisiatif kerajaan untuk memperkasakan wanita?

  Pelan Tindakan Pembangunan Wanita memfokuskan kepada ekonomi, kemiskinan, undang-undang, keganasan terhadap wanita, kesihatan, pendidikan dan latihan, sains dan teknologi, pembuat keputusan, mekanisme, jentera dan institut pembangunan Wanita, media, alam sekitar, sukan dan kebudayaan, kesenian dan warisan. Kesemua bidang fokus yang melibatkan kesejahteraan wanita ini berada dalam perhatian Kementerian.

 • Bahagian Pembangunan Kapasiti
  Apakah aktiviti Komuniti PERWANI 1Malaysia?

  Aktiviti PERWANI 1Malaysia meliputi program-program yang berbentuk kemasyarakatan untuk mengeratkan silaturahim antara wanita setempat.

  Ahli Komuniti PERWANI 1Malaysia boleh menentukan sendiri aktiviti yang hendak dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat. Bagi memupuk kepimpinan di kalangan wanita di peringkat akar umbi, ahli Komuniti PERWANI berpeluang untuk merancang, dan melaksanakan sendiri aktiviti yang dirasakan bersesuaian dan diperlukan di dalam masyarakat setempat.

  Siapakah yang layak dilantik sebagai Pengerusi Komuniti PERWANI?

  Mana-mana wanita layak yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan layak untuk dilantik sebagai Pengerusi PERWANI.

  Bagaimanakah cara untuk mendaftar dalam sesebuah Komuniti PERWANI?

  Terdapat dua kaedah dalam membuat pendaftaran perkumpulan PERWANI iaitu secara online dan manual. Bagi permohonan online, setiap individu boleh mendaftarkan Komuniti PERWANI melalui akses ke sistem online di http://iwanita.jpw.gov.my.

  Bagi permohonan secara manual, borang pendaftaran boleh didapati di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN) yang terdekat, Biro Wanita Sarawak (BWS) dan Jabatan Hal Ehwal Wanita (JHEWA) Sabah.

  Bolehkah saya membuat pendaftaran Komuniti PERWANI tanpa nombor kad pengenalan semua ahli komuniti yang hendak didaftarkan?

  Tidak boleh.

  Adakah dibenarkan beberapa Komuniti melaksanakan satu (1) aktiviti bersama?

  Boleh dan amat digalakkan.

  Program / aktiviti bagaimanakah yang paling digalakkan oleh Jabatan?

  Aktiviti berbentuk kesukarelawanan dan keusahawanan yang membawa manfaat kepada masyarakat setempat adalah amat digalakkan. Antara contoh program yang boleh dilaksanakan adalah khidmat bantuan sokongan keluarga khususnya bagi mendengar permasalahan dan perkongsian luahan hati wanita setempat dan taklimat pemasaran produk untuk mendorong usahawan wanita meneroka pasaran yang lebih luas.

  Adakah Jabatan membantu Komuniti PERWANI 1Malaysia melaksanakan program?

  Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN), Jabatan Hal Ehwal Wanita Sarawak (JWKS), Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah (JHEWA) boleh membantu dalam aspek mengetengahkan penglibatan PERWANI dalam program-program Jabatan.

  Bagaimanakah caranya untuk saya mempromosikan / melaporkan aktiviti-aktiviti yang telah Komuniti PERWANI saya laksanakan?

  Melalui empat saluran berikut:

  1. Melalui laman web sosial, ahli Komuniti PERWANI boleh “tag” Komuniti PERWANI 1Malaysia;
  2. Di Facebook, sila “LIKE” laman “Komuniti PERWANI”, dan seterusnya tag “Komuniti PERWANI” di mana-mana gambar aktiviti yang telah dijalankan;
  3. Di Twitter, sila “FOLLOW” “@KomunitiPERWANI” dan sila tag di post aktiviti yang telah dijalankan; dan
  4. Di Instagram, sila “FOLLOW” “komunitiperwani” dan tag di gambar aktiviti yang telah di “post” kan.
  Di manakah aktiviti Komuniti PERWANI boleh diadakan?

  Diadakan di komuniti setempat dengan kos yang paling minimum.

  Sebarang pertanyaan, boleh menghubungi urus setia seperti berikut:

  Hubungi Pejabat Pembangunan Wanita Negeri (PPWN) terdekat;

  Apakah Program Home Manager?

  Program Home Manager (HM) merupakan sebahagian inisiatif bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sebagai pembantu rumah. HM merupakan suatu program  komprehensif yang bertujuan memperkasakan perkhidmatan dalam bidang pencuci rumah, penjagaan kanak-kanak dan orang tua, penjagaan kesihatan, penjagaan transit dengan seterusnya menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Program tersebut akan dilaksanakan semula pada tahun ini dengan menggunakan pendekatan kerjasama strategik dengan agensi Kerajaan seperti Kolej Komuniti, NGO dan juga pihak swasta bagi meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kos pelaksanaan program.

 • Bahagian Penyelarasan, Pemantauan, Penilaian
  Apakah itu Bantuan Khas Perbendaharaan?

  Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) adalah Bantuan Kewangan kerajaan yang diagihkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) bagi tujuan pelaksanaan program Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Semua NGO yang berdaftar secara sah di bawah Pendaftar yang diiktiraf layak untuk memohon peruntukan ini. Bantuan kewangan kerajaan diagihkan bagi menggalakkan penyertaan dan penglibatan NGO dalam program dan khidmat kebajikan serta menjadi rakan kongsi Kementerian dalam usaha menyediakan perkhidmatan kebajikan yang terbaik kepada masyarakat.

  Apakah kelayakan dan syarat asas untuk memohon Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan?
  1. Kelayakan Umum Permohonan
  • Terbuka untuk semua pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berdaftar dengan mana-mana Pendaftar yang diiktiraf atau mana-mana badan Kerajaan yang diberi kuasa melalui undang-undang negara dan menjalankan sesuatu program yang mempunyai kepentingan untuk wanita, keluarga dan masyarakat.
  1. Syarat Asas
  • NGO yang menjalankan program kepada kumpulan sasar Kementerian dan menepati bidang keutamaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
  • NGO yang ditubuhkan secara rasmi, berdaftar, bertaraf tempatan dan diiktiraf oleh KPWKM bersesuaian dengan dasar dan kuasa undang-undang negara ini yang berkaitan bagi melaksanakan sesuatu program yang mempunyai kepentingan untuk wanita,keluarga dan masyarakat;
  • NGO yang tidak berorientasikan keuntungan (non profit making);
  • NGO yang tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh akan lebih dipertimbangkan; dan
  • NGO yang mempunyai perancangan yang konkrit untuk membiayai sendiri program selepas tempoh penerimaan peruntukan
  Apakah bentuk program NGO yang layak diberi Bantuan Khas Perbendaharaan?
  1. Program Pembangunan Wanita
  • Latihan dan Peningkatan Kemahiran
  • Peningkatan Kapasiti Wanita
  • Literasi Undang-undang
  • Pengurusan Emosi
  • Nur Bahagia (Menangani Keganasan Terhadap Wanita)
  • Kepekaan Gender
  1. Program Pembangunan Keluarga
  • Kekeluargaan
  • Keibubapaan
  • Kebapaan
  • Persediaan Perkahwinan
  • Pemantapan Perkahwinan
  • Pembangunan Remaja
  • Kesihatan Reproduktif
  1. Program Pembangunan Masyarakat
  • Perlindungan dan Pemulihan Kanak-kanak
  • Advokasi dan Literasi Akta-akta Sosial dan Undang-undang
  • Perlindungan dan Pemulihan Orang Kurang Upaya
  • Pemulihan dan Kesejahteraan Warga Emas
  • Pemulihan dan Pengurusan Mangsa Bencana
  • Pemulihan dan Peningkatan Kapasiti Orang Papa dan Pengemis
  • Kajian dan Latihan dalam Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat
  • Pembangunan Kapasiti Komuniti dan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
  • Persediaan Persaraan
  Siapakah yang boleh dihubungi untuk Bantuan Khas Perbendaharaan?

  Program Pembangunan Wanita:

  Ketua Pengarah

  Jabatan Pembangunan Wanita

  Kementerian Pembangunan Wanita,

  Keluarga dan Masyarakat

  Tingkat 23-25, No. 55, Persiaran Perdana

  Presint 4, 62100 Putrajaya

  Wilayah Persekutuan Putrajaya

  (u.p.: Pengarah, Bahagian Penyelarasan, Pemantauan & Penilaian)

   

  Tel: 03-8323 1618/1631/1633

  Faks:03-8323 2035

  Website: iwanita.jpw.gov.my

  E-mel: [email protected]

   

  Program Pembangunan Keluarga:

  Ketua Pengarah

  Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

  Tingkat 21, Bangunan LPPKN

  Peti Surat 10,416

  Jalan Raja Laut

  50712 Kuala Lumpur

  (u.p: Pengarah, Sektor Perkhidmatan Keluarga)

   

  Tel: 03-2613 7555 (samb. 1209/1214)

  Faks:    03-2694 5458

  Website: www.lppkn.gov.my

  E-mel: [email protected]

   

  Program Pembangunan Masyarakat:

  Ketua Pengarah

  Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

  Kementerian Pembangunan Wanita,

  Keluarga dan Masyarakat

  Aras 6, 9-18, No. 55, Persiaran Perdana

  Presint 4, 62100 Putrajaya

  Wilayah Persekutuan Putrajaya

  (u.p: Bahagian Komuniti)

   

  Tel:       03-8323 1000

  Faks:    03-8323 2059

  Website: www.jkm.gov.my

  E-mel: [email protected]

 • Bahagian Bimbingan Dan Kaunseling
  Apakah bentuk Perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan?

  Bentuk kaunseling yang ditawarkan adalah seperti berikut :

  1. Bimbingan (individu, kelompok, kerjaya, keluarga, perkahwinan dan lain-lain)
  2. Kaunseling Individu
  3. Kaunseling Kerjaya
  4. Kaunseling Kelompok
  5. Kaunseling Keluarga
  6. Kaunseling Perkahwinan
  7. Kaunseling Krisis / Trauma
  8. E-Kaunseling (Kaunseling atas talian/whatapps)
  9. Tele – Kaunseling (Kaunseling melalui telefon)
  Apakah perkhidmatan lain yang ditawarkan ?

  Selain daripada Kaunseling, perkhidmatan pengendalian Ujian Psikologi juga boleh dibuat. Antara ujian yang sedia ada ialah seperti:

  1. Ujian Stres,
  2. Pelbagai jenis Ujian Personaliti,
  3. Ujian Minat Kerjaya dan lain-lain.
  Bagaimana untuk mendapatkan perkhidmatan ini?

  Anda boleh mendapatkan perkhidmatan ini dengan:

  1. Datang ke pejabat
  2. Temu janji
  3. Telefon
  4. Rujukan
  Adakah maklumat sesi kaunseling akan dirahsiakan?

  Segala maklumat adalah dirahsiakan mengikut Kod Etika Kaunselor dan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580).

  Adakah perkhidmatan ini dikenakan bayaran?

  Tidak. Perkhidmatan ini adalah percuma.

  Bilakah waktu perkhidmatan disediakan?

  Isnin – Jumaat : 8.30 pagi – 5.30 petang

  Siapakah kaunselor anda?

  Senarai Kaunselor Berdaftar anda adalah seperti berikut:-

   

  YM DR. RAJA KAMARIAH BINTI RAJA MOHD KHALID

  Kaunselor Berdaftar : KB 01759, PA 05242
  Emel : [email protected]

   

  CIK YAP LAI KENG

  MA (Kaunseling Psikologi) (UKM)
  Kaunselor Berdaftar 00375

  Emel : [email protected]

   

  PUAN JAMILAH BINTI  HAJI MOHD SALLEH

  MA (Sains Kaunseling) (UUM)
  KB, PA (03459)
  Emel : [email protected]

   

  PUAN SHARIFAH BALQIS BINTI SYED IDRUS

  BSc (Kaunseling) (USIM)
  Kaunselor Berdaftar : KB 05263, PA 04582
  Emel : [email protected]


Tarikh Halaman Dikemaskini : 08 Januari 2018 4:25 am