Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal (2015-2020) telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 Jun 2015.

Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal menetapkan 3 objektif seperti berikut:

  1.        Meningkatkan kesedaran dan kominten pihak berkepentingan bagi memperkasa ekonomi ibu tunggal
  2.        Meningkatkan kesejahteraan sosial ibu tunggal dan
  3.        Meningkatkan penyelidikan dan penyelarasan pembangunan bagi golongan ibu tunggal

Tarikh Halaman Dikemaskini : 21 Mei 2018 3:12 am